Startsida Föreningar Företag Kändisar Turism Länkar Historia Kontakta

Arbrås historiaArbrå kommun bildades 1863 enligt Hans Kungliga Majestäts förordning om kommunalstyrelse på landet. Orten var fram till 1961 egen kommun, socken samt municipalsamhälle i Hälsingland. Arbrå tillhör nu Bollnäs kommun.

Arbrå samhälle har länge kretsat kring olika industrier, främst Arbrå verkstad, Bruks, Fortum och längre tillbaks bl.a. Arbrå kassaskåpsfabrik och Forsbro textil m.m.

Namn från Vikingatiden
Arbrå är ett fornnordiskt namn som härstammar från: Örboradh
Från Flästasjön och upp till Skeppstan (Kyrksjön), i Arbrå var det även under vikingatiden strömmar och dessa fick namnet Örbor, vilket betyder Grus strömmen. Denna Bor (ström) gav sedan socken dess namn, som nu har ändrats till Arbrå. Dessa Borar (strömmar) blev sällan boplatser, men däremot både ovanför och nedanför. Ovanför Örbor (Arbrå) vid Norränge utvecklades säkert ganska tidigt "färjetrafik" till "Tomta" på andra sidan älven som blev till stor hjälp i den livliga pilgrimstrafiken under början av 1000-talet och framåt.
Källa - Göran Malms artikel i tidningen Bollnäsnytt, nummer: 31, år 2005


Enligt legenden...kristnandet av Hälsingland
Tron på de gamla asagudarna var stark i Hälsingland. Ännu 100 år efter det att Ansgar anlänt till Birka härskade hednadomen i landskapet. Aposteln Staffan (Staffan var en stalledräng...) blev Hälsinglands första biskop och skickades att kristna hälsingarna. Det första längre uppehållet på sitt uppdrag, som varade i många år, gjorde han enligt legenden i Arbrå.
Källa - Bollnäs turisms broschyr år 2005


Arbrå kyrka

Kyrkan uppfördes omkring år 1510-1530 och byggdes till under 1750-talet. En omfattande restaurering gjordes år 1914 då bl.a. de medeltida kalkmålningarna togs fram igen efter att ha varit överkalkade sedan 1600-talet. År 1990-91 gjordes återigen en stor restaurering. Kyrkans bänkinredning liksom läktarna härstammar från 1700-talet. Klockstapeln är byggd år 1637 och år 1821 genomfördes en stor renovering av klockstapeln. Storklockan är gjuten år 1637 av Anders Höök.Jan Erik Hallströms bok :
Arbrå under 7 generationerArbrå Järnvägsstation...osäker på årtal...


Bondegatan i Arbrå, bilden är från sent 50 tal.
Pojken i frisör Mattssons dörröppning heter Sven Johansson.
Den andra pojken i bild är förmodligen "Olle på järnhandeln"

Källa: Sven Johansson

Här är:
Birgitta Rindeheds samling av gamla vykort från Arbrå